Topení do kostela

Topení do kostela

Topení do kostela Výhodou našich topných systémů je jejich hospodárnost, variabilita a vysoká kvalita. Dalším nesporným benefitem je jejich dlouholetá životnost, která je odhadována na 25-30 let.

Varianty topných těles

1. Topná tělesa třístranná
2. Topná tělesa rohová
3. Topná tělesa pro varhaníky na ruce
4. Samostatná topná tělesa

Systémy pro vytápění kostelů

Většina systémů vytápění je často spojena s vysokými provozními náklady danými vytápěním celého prostoru, což je velmi nehospodárné.

Náš systém vytápění je založen na principu vyzařování sálavého tepla směrovanými elektrickými zářiči, které jsou umístěny pod kostelními lavicemi. Tím je zaručeno, že vyzařované teplo bude zasahovat jen do požadované oblasti. Velké rozpětí vyráběných délek umožňuje velkou variabilitu a možnost přizpůsobit vytápěný prostor i pro nestandardní lavice. Zařazením časového spínače do obvodu lze automaticky po skončení bohoslužby topení vypnout a tím ještě více zefektivnit provoz.

Tělesa se vyznačují malými rozměry na šířku a výšku a třístupňovým nebo jednostupňovým topným elementem s vysokou sálavostí. Vysoce leštěný reflektor z eloxovaného hliníku zaručuje velkou tepelnou odrazivost, která přispívá k vysoké účinnosti tepelného výkonu.

Topná tělesa třístranná jsou vyráběna v délkách 60, 80, 100, 120 a 140 cm.

Polohovací třístupňové topení je přímo určené pro ruce varhaníka. Součástí topení je připojovací kabel se zástrčkou. Montáž pod notový stojánek. Lze jej naklápět a tím optimálněji směrovat topný výkon.

Rohové polohovatelné třístupňové topení se směrovým vyzařováním je určeno jako topné těleso pro zadní kostelní lavice, kde je třeba směrovat výkon daným směrem a tím zefektivnit provoz. Je také ideální pod sedačku varhaníka.
Vyrábí se v délkách 60, 80, 100, 120 a 140 cm.

Proč vytápět kostely infrazářiči?

Kostely je z tepelně technického a hospodárného hlediska problematické vytápět, právě tak jako prostory s velkým objemem. Moderní vytápění kostelů má být úsporné a vůči zařízení šetrné. Právě tak bychom se měli vyvarovat větších stavebních zásahů při instalaci topného zařízení. Jak je známo, nejvyššího stupně účinnosti se dosáhne při přeměně elektrické energie na infračervené sálavé teplo. Tyto infračervené paprsky působí v zásadě jako paprsky sluneční. Sálavé teplo vyrábíme tam, kde je potřebujeme. Bezprostřední dodávkou tepla je možné obzvlášť hospodárné vytápění.

Z tohoto důvodu jsou stále víc používány pro vytápění kostelů infrazářiče. Tento systém je totiž jak z hospodárného tak i tepelně technického hlediska nejlepším způsobem, jak kostely vytápět. Na návštěvníka kostela působí jak infračervené záření vlastní lavice, tak i záření z lavice stojící před ní. Infračervené teplo je vyráběno uvnitř sestavy lavic. Tím se po dobu bohoslužby vytvoří tepelný polštář. Návštěvníci kostela mají přitom pocit, jako by byl vytápěn celý kostel.

Kontakt

737 776 822
Jabloňová 291
Tábor-Horky, 390 01

Jaroslav Ešner
topeni@krestabor.com